Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 12 juli 2019 donderdag 3 februari 2022

Op welk moment wordt een gegeven in onderzoek gezet?

'In onderzoek' is in BAG 2.0 een metagegeven en is geen kenmerk meer van het object zelf. In BAG 2.0 is de indicatie 'in onderzoek' per kenmerk (attribuut of relatie) opgenomen in een aparte tijdlijn. Het 'in onderzoek' zetten en beëindigen in BAG 2.0 levert geen wijziging van objectgegevens op.

De indicatie 'in onderzoek' geeft aan dat er twijfel is over de juistheid van dit gegeven. Wanneer een gegeven de indicatie 'in onderzoek' heeft, vervalt het verplichte gebruik van dit gegeven. Een gemeente zet een kenmerk in onderzoek:

  • op het moment dat er gerede twijfel is over de de juistheid van het gegeven en de gemeente heeft nog niet kunnen besluiten over de wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven, zie Wet bag, artikel 39.
  • indien bezwaar wordt aangetekend of beroep wordt ingesteld tegen een besluit over wijziging respectievelijk opneming van een gegeven naar aanleiding van een verzoek tot correctie, zie Wet bag, artikel 41.

Dit houdt in dat een onderzoek betrekking heeft op de actuele BAG registratie en dat een onderzoek op het moment van twijfel in de BAG geregistreerd wordt. Een onderzoek wordt dus niet met een begindatum in het verleden of een begindatum in de toekomst geregistreerd. Er kan immers niet met terugwerkende kracht getwijfeld worden aan de juistheid van een gegeven. Het is ook niet mogelijk te besluiten in de toekomst te gaan twijfelen aan de juistheid van een gegeven.

Voor afnemers vervalt het verplichte gebruik op het moment dat de indicatie 'in onderzoek' wordt geregistreerd en niet met terugwerkende kracht of op een toekomstig moment.


Zoek…