Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 donderdag 13 januari 2022

Welke rol speelt het bouwjaar bij het toekennen van een energielabel?

Alle woningen hebben in 2015 een voorlopig energielabel van RVO gekregen. Dit label was een inschatting van het energielabel dat de woning waarschijnlijk zou krijgen. Daarvoor werd een methode gebruikt die nu is verouderd, waarbij ook het bouwjaar uit de BAG een rol speelde. Het voorlopige label kan daardoor een verkeerd beeld geven van de woning. Daarom is besloten om dit label niet meer te tonen.

De manier waarop het energielabel nu wordt vastgesteld, is op 1 januari 2021 veranderd. Het energielabel is nu veel uitgebreider en het bouwjaar speelt hier veel minder tot geen rol.

Voor de BAG is het belangrijk om te vermelden dat het oorspronkelijk bouwjaar niet wijzigt naar aanleiding van energiebesparende maatregelen of bijvoorbeeld een aanbouw.

Indien u toch van mening bent dat het oorspronkelijke bouwjaar van uw woning niet juist is, kunt u dit terugmelden.

Meer informatie over energielabels voor woningen vindt u op de website van RVO en op de website van Milieu Centraal.


trefwoorden:
Zoek…