Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Intrekken standplaats

Naam gebeurtenis
Intrekken standplaats
Code gebeurtenis
BGR-ISLSP
Beschrijving gebeurtenis
Door de gemeente is een standplaats(en) ingetrokken.
Betrokken objecttype
STANDPLAATS en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Het intrekkingsbesluit.
Resultaat
De standplaats(en) heeft status Plaats ingetrokken in de BAG en de bijhorende nummeraanduiding heeft status Naamgeving ingetrokken.
Voorbeeld
De standplaats op de Hyacintenlaan, Het Dorp wordt op 30/10/2017 ingetrokken middels een intrekkingsbesluit met kenmerk 88434.

attributen:
objecttypen:
Zoek…