Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Inactief maken toekomstmutatie

Naam gebeurtenis
Inactief maken toekomstmutatie
Code gebeurtenis
BAG-ITM
Beschrijving gebeurtenis
Een voorkomen met een begindatum in de toekomst wordt ingetrokken om een wijziging met een eerdere begindatum in de BAG te kunnen registreren
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING en OPENBARE RUIMTE en WOONPLAATS en STANDPLAATS en LIGPLAATS
Brondocument
Besluit of ambtelijke verklaring
Resultaat
Het voorkomen met een begindatum in de toekomst en het oorspronkelijke hieraan voorafgaande voorkomen staan met een tijdstip inactief in de registratie. Eventueel worden in de plaats hiervan vervangende nieuwe voorkomens opgevoerd.
Opmerkingen
Alleen voorkomens met een begindatum in de toekomst mogen inactief gemaakt worden. Omdat het verwijderen van een einddatum niet toegestaan is, wordt het voorgaande voorkomen ook inactief gemaakt.
Voorbeeld
Op 1 september 2017 besluit de gemeente in besluit 4392837 dat het Begoniaplein tot het jubileum als administratief gebied aangemerkt wordt. Het nieuwe type openbare ruimte van het Begoniaplein wordt per 1 september 2017 doorgevoerd. De bestaande voorkomens krijgen een tijdstip inactief en in de plaats hiervan worden de nieuwe voorkomens opgevoerd.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


Zoek…