Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 22 december 2022 donderdag 18 januari 2024

Jaarplan Kwaliteit BAG

Jaarlijks publiceert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de basisregistraties BAG en BGT een jaarplan met kwaliteitsonderwerpen waar bronhouders geacht worden met voorrang aan te werken. Deze overzichten zijn samengesteld door de beleidsverantwoordelijke, de toezichthouder en een afvaardiging van bronhouders en afnemers.

Kaderstellend is (verdiepend op de Catalogus BAG) het kwaliteits- en toezichtkader.

U vindt het Jaarplan Kwaliteit BAG 2024 op www.zichtopnl.nl.


Zoek…