Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Benoemen standplaats

Naam gebeurtenis
Benoemen standplaats
Code gebeurtenis
BGR-BSLSP
Beschrijving gebeurtenis
Door de gemeente is een standplaats(en) vastgesteld.
Betrokken objecttype
STANDPLAATS en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Het vaststellingsbesluit
Resultaat
De standplaats(en) is correct opgenomen in de BAG met de status Plaats aangewezen.
Voorbeeld
Op de Hyacintenlaan in Het Dorp wordt op 25/1/2017 een standplaats vastgesteld middels een vaststellingsbesluit met kenmerk 88800. Aan deze standplaats wordt het huisnummer 102 toegekend. Dit is vastgelegd in het huisnummerbesluit met nummer 55501.

objecttypen:
Zoek…