Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

dinsdag 26 november 2019 maandag 2 december 2019

Hoe verhouden standplaatsen in de Woningwet zich tot standplaatsen in de BAG?

Het begrip 'standplaats' wordt in beide wetten op een andere manier ingevuld. Een standplaats in de BAG is enkel een administratieve standplaats en is met name bedoeld om de vindbaarheid te waarborgen. Een standplaats uit de Woningwet is een ander soort standplaats. Aan een standplaats uit de Woningwet zijn rechten en plichten verbonden, zoals het recht om permanent te verblijven in een stacaravan en het recht op huurtoeslag. Aan een standplaats in de BAG zijn deze rechten niet te ontlenen.

Een standplaatsbesluit in de zin van de Woningwet leidt doorgaans tot registratie van een BAG-standplaats, zoals een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning leidt tot het registeren van een pand met verblijfsobject. Echter, de afbakeningsregels van de BAG bepalen wanneer er sprake is van een standplaats zoals bedoeld in de BAG en wanneer er sprake is van een pand (met verblijfsobject). Zo kan een standplaatsbesluit in de zin van de Wet bag worden genomen zonder dat er toestemming is gegeven voor het permanent wonen in een stacaravan. Het zijn namelijk verschillende invullingen van het begrip 'standplaats'.

Op dezelfde manier is het ook mogelijk om een Woningwet-standplaats in de BAG niet als standplaats, maar als pand met verblijfsobject (met woonfunctie) te registreren, wanneer dit object aan deze afbakeningscriteria voldoet. Het afbakenen van een pand met verblijfsobject op een BAG-standplaats is niet de bedoeling, omdat het overlappende gebied dan uit twee adresseerbare objecten bestaat. Als er sprake is van een pand met verblijfsobject volgens de BAG, dient de BAG-standplaats ingetrokken te worden. De standplaats volgens de Woningwet blijft hierbij gewoon bestaan. Het is juist van belang dat de BAG registreert dat er in de feitelijke werkelijkheid sprake is van een duurzaam geplaatst object. Voor het ontlenen van rechten en plichten telt enkel de standplaats volgens de Woningwet.


Zoek…