Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 9 augustus 2018

Duurzaam met de aarde verbonden

Een bouwwerk kan geen pand zijn als het naar aard en constructie als geheel verplaatsbaar is.

Als duidelijk is dat een bouwwerk dat aan de definitie van een pand kan voldoen, slechts gedurende beperkte tijd zal bestaan, ligt opname in de registratie niet zonder meer in de rede.

Daarmee is het aan de bronhouder om in een dergelijke situatie te bepalen of opname in de registratie zinvol is.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…