Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Beschikbaar komen ingemeten geometrie

Naam gebeurtenis
Beschikbaar komen ingemeten geometrie
Code gebeurtenis
BGR-BIG
Beschrijving gebeurtenis
Na het gereed komen van in de BAG opgenomen object(en), wordt de definitieve geometrie van de panden en de definitieve gebruiksoppervlakte van verblijfsobjecten bepaald door meting in het terrein of afleiding aan de hand van luchtfoto's of bouwtekeningen.
Betrokken objecttype
PAND en/of VERBLIJFSOBJECT
Brondocument
Document waarin de geometrie van een pand of verblijfsobject is vastgelegd.
Resultaat
De definitieve geometrie van het pand(en) is geregistreerd in de BAG. Het pand(en) krijgt de status Pand in gebruik. De definitieve gebruiksoppervlakte van het betrokken verblijfsobject(en) is opgevoerd in de BAG. Het verblijfsobject(en) krijgt de status Verblijfsobject in gebruik.
Opmerkingen
Soms wordt de geometrie al ingemeten voordat de bouw gereed is en is de pandstatus op dat moment Bouw gestart en de verblijfsobjectstatus Verblijfsobject gevormd. In dat geval blijft de pandstatus onveranderd Bouw gestart en de verblijfsobjectstatus Verblijfsobject gevormd. De statussen Pand in gebruik (niet ingemeten) en Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) worden daarna bij het gereedkomen van de bouw overgeslagen.
Voorbeeld
Op de Hyacintenlaan, Het Dorp is de geometrie ingemeten van het daar gevestigde pand en verblijfsobject. Deze geometrie is op 31/3/2017 binnengekomen in het BGT-bestand met kenmerk 06/4237. De definitieve oppervlakte van het verblijfsobject blijkt 190 vierkante meter te zijn.

objecttypen:
Zoek…