Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Verbouwing zonder vergunning

Naam gebeurtenis
Verbouwing zonder vergunning
Code gebeurtenis
BAG-VZV
Beschrijving gebeurtenis
Door een daartoe bevoegde ambtenaar wordt vastgesteld dat een verbouwing zonder vergunning heeft plaatsgevonden, die gevolgen heeft voor één of meer gegevens in de BAG.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Een ambtelijke verklaring of vastleggingsdocument constatering
Resultaat
De gewijzigde en nieuwe objecten en attribuutwaarden zijn correct opgenomen in de BAG.
Opmerkingen
"Geconstateerd" wordt alleen op "J" gezet als er twijfel is over de juridische basis van het object als geheel: bijvoorbeeld een verblijfsobject zelf is (mogelijk) illegaal. Als het verblijfsobject legaal is, maar er is bijvoorbeeld een illegale uitbouw bijgebouwd, dan staat "Geconstateerd" op "N".
Voorbeeld
Aan de Hyacintenlaan, Het Dorp is een aanbouw gerealiseerd. Dit is waargenomen en in een ambtelijke verklaring met documentnummer 37399 en datum 15-09-2011 door een daartoe bevoegd ambtenaar vastgelegd. De verbouwing is vergunningvrij. De nieuwe geometrie en de oppervlakte zijn bekend. Daarom worden deze niet op "In onderzoek" gezet.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


Zoek…