Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 donderdag 6 september 2018

Openbaar toegankelijk

Als een af te bakenen verblijfsobject geen gebruik kan maken van een exclusief ondersteunende voorziening, maar wel van een voorziening in een nabijgelegen openbaar toegankelijke binnenruimten (kortweg een openbare voorziening), dan kan het zich alsnog als verblijfsobject kwalificeren.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…