Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Pand onbewoonbaar

Naam gebeurtenis
Pand onbewoonbaar
Code gebeurtenis
BGR-PNO
Beschrijving gebeurtenis
Een pand(en) met (leegstaande) verblijfsobject(en) is in dusdanige bouwkundige staat geraakt dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT
Brondocument
Een ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Resultaat
De status van het pand(en) en bijbehorende verblijfsobject(en) zijn op buiten gebruik gezet. De nummeraanduiding houdt de status Naamgeving uitgegeven.
Voorbeeld
Het pand aan de Crocussenlaan, Het Dorp wordt op 2/4/2017 door de inspecteur beoordeeld in dusdanige bouwkundige staat te zijn, dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen. Dit wordt vastgelegd in een verklaring met nummer 68868 en opgenomen in de BAG.

attributen:
objecttypen:
Zoek…