Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

maandag 1 juli 2019 maandag 1 juli 2019

Hoe registreer ik het in de BAG als er een wijziging optreedt in het aantal vergunde (gevormde) verblijfsobjecten in een pand?

Een wijziging in het aantal vergunde (gevormde) verblijfsobjecten is geen splitsing. Het oude verblijfsobject bestond nog niet en kan/hoeft dus ook niet te blijven bestaan. Daarom wordt deze situatie via twee aparte gebeurtenissen geregistreerd.

objecttypen:
relaties:
trefwoorden:
Zoek…