Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 zondag 1 juli 2018

Melding of waarneming afzien van bouw

Naam gebeurtenis
Melding of waarneming afzien van bouw
Code gebeurtenis
BGR-MAB
Beschrijving gebeurtenis
  • Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt gemeld dat wordt afgezien van het bouwen van een object(en) dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG.
  • Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook het gevolg zijn van het door een daartoe bevoegd ambtenaar formeel vaststellen dat is afgezien van de bouw.
Betrokken objecttype
PAND (en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING)
Brondocument
De melding of een ambtelijke verklaring van de waarneming door een bevoegd ambtenaar.
Resultaat
Het pand(en) krijgt de status Niet gerealiseerd pand. Indien van toepassing krijgt het verblijfsobject(en) de status Niet gerealiseerd verblijfsobject en de nummeraanduiding(en) de status Naamgeving ingetrokken.
Voorbeeld
Op de Crocussenlaan in Het Dorp is op 31/1/2017 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een pand met een verblijfsobject, waaraan het huisnummer 24 is toegekend. Op 29/3/2017 meldt de aanvrager van de omgevingsvergunning dat wordt afgezien van de bouw. De melding wordt geregistreerd onder nummer 64239.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:

  • Geen gerelateerde informatie beschikbaar.


attributen:
Zoek…