Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Verlenen bouwvergunning

Naam gebeurtenis
Verlenen bouwvergunning
Code gebeurtenis
BGR-VBN
Beschrijving gebeurtenis
De gemeente verleent een omgevingsvergunning voor de realisatie van een object (of objecten) dat als zodanig geregistreerd moet worden in de BAG.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
De omgevingsvergunning en indien van toepassing het huisnummerbesluit (die desgewenst geïntegreerd deel kan uitmaken van de vergunning).
Resultaat
Het nieuwe pand(en) is opgevoerd in de BAG met status Bouwvergunning verleend. Indien van toepassing is het nieuwe verblijfsobject(en) opgevoerd met status Verblijfsobject gevormd en de bijbehorende nummeraanduiding(en) met status Naamgeving uitgegeven.
Voorbeeld
Op de Hyacintenlaan in Het Dorp wordt voor een terrein tussen de panden met de huisnummers 14 en 16 op 28-3-2017 een omgevingsvergunning verleend (met documentnummer Omgevingsvergunning 642372017) voor de bouw van een pand met daarin een verblijfsobject met een woonfunctie. Aan het geplande verblijfsobject wordt het adres Hyacintenlaan 14A toegekend. Deze mutatie wordt op 31 maart 2017 in de BAG geregistreerd.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


attributen:
Zoek…