Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Moet een adres in de BAG worden toegekend voordat een omgevingsvergunning wordt verleend?

In de BAG is strikt voorgeschreven, dat verblijfsobjecten (en standplaatsen en ligplaatsen) altijd een nummeraanduiding (lees: adres) hebben; dat geldt vanaf het ontstaan van het verblijfsobject tot het einde van de levenscyclus (sloop). Er kan geen verblijfsobject (of standplaats of ligplaats) bestaan zonder nummeraanduiding en er kan geen nummeraanduiding bestaan zonder verblijfsobject (of standplaats of ligplaats). De nummeraanduiding moet dus toegekend worden op het moment dat het verblijfsobject ontstaat.

In de BAG ontstaat het verblijfsobject op het moment dat de omgevingsvergunning verleend wordt (waarbij op dat moment de status bouwvergunning verleend wordt gegeven aan het bijbehorende pand en de status verblijfsobject gevormd aan het verblijfsobject). Dat betekent dat het adres moet worden toegekend bij het verlenen van de omgevingsvergunning (ervan uitgaande dat de bouw gaat leiden tot het onderscheiden van een verblijfsobject). Dat betekent dus ook dat uitgifte van het adres moet zijn voorbereid voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning.

Meer details zijn te vinden bij de beschrijving van de gebeurtenis 'Verlenen bouwvergunning'.


Zoek…