Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Geheel verdwijnen object(en) door calamiteiten

Naam gebeurtenis
Geheel verdwijnen objecten door calamiteiten
Code gebeurtenis
BGR-VOCHEEL
Beschrijving gebeurtenis
Door een niet geplande gebeurtenis gaat een pand(en) dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG, geheel teniet.
Betrokken objecttype
PAND, VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Een ambtelijke verklaring van een bevoegd ambtenaar.
Resultaat
Het pand(en) heeft de status Pand gesloopt. Indien van toepassing heeft het bijbehorende verblijfsobject(en) de status Verblijfsobject ingetrokken en de bijhorende nummeraanduiding(en) de status Naamgeving ingetrokken.
Opmerkingen
Als na de calamiteit een significant deel van het pand en verblijfsobject nog fysiek aanwezig is, maar pand en verblijfsobject zijn dusdanig beschadigd, dat deze gedoemd zijn te verdwijnen, wordt in de periode na de calamiteit en vóór de feitelijke sloop de status van pand en verblijfsobject op buiten gebruik gezet. In dat geval blijft de nummeraanduiding(en) gedurende die periode nog gehandhaafd. Dit is beschreven bij de gebeurtenis ´Pand onbewoonbaar´.
Voorbeeld
Het pand aan de Crocussenlaan, Het Dorp brandt op 31/3/2017 tot de grond af. Dit wordt op 2/4/2017 vastgelegd in een verklaring met nummer 64240 en verwerkt in de BAG.

attributen:
Zoek…