Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Ontvangst bouwaanvraag

Naam gebeurtenis
Ontvangst bouwaanvraag
Code gebeurtenis
BGR-OBA
Beschrijving gebeurtenis
Door een burger of organisatie wordt een (ontvankelijk verklaarde) schriftelijke aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning.
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
De omgevingsvergunningaanvraag
Resultaat
Een voorbereiding van een besluit over het toe te kennen adres of adressen in geval een aangevraagde omgevingsvergunning wordt verleend voor het (ver-) bouwen van een pand waarin één of meer verblijfsobjecten nieuw te onderscheiden zijn. Dit proces heeft geen gevolgen voor de BAG registratie: de BAG wordt niet gewijzigd.

Zoek…