Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 21 januari 2022 donderdag 26 januari 2023

Toelichting rapportage Geometrieverschillen BGT-BAG

De definitie van geometrie in de BAG en de BGT is verschillend. De BAG geometrie betreft het bovenaanzicht van een gebouw, terwijl de BGT geometrie op maaiveldniveau is. Als gevolg van deze definities ligt de geometrie van BGT-panden altijd binnen de geometrie van BAG-panden. Wanneer dit niet het geval is, zijn deze verschillen in geometrie niet alleen verstorend voor bronhouders zelf, dit levert ook onduidelijkheid op bij afnemers die beide registraties in samenhang willen gebruiken. De rapportage geometrieverschillen BGT-BAG is bedoeld om deze verschillen inzichtelijk te maken en de bronhouder in staat te stellen deze verschillen waar nodig te herstellen, ook voor de BAG.

Uitgangspunten bij deze rapportage

Er worden situaties gerapporteerd waar de samenhang tussen de geometrie van panden in de BAG en panden in de BGT niet goed op orde is. Het gaat hierbij om een substantieel verschil in de geometrie:

 • Substantieel is meer dan 30 cm; de nauwkeurigheidseis binnen de BGT. Er worden dus geen kleine(re) verschillen qua geometrie gesignaleerd;
 • BAG-id's moeten matchen, er moet dus een koppeling zijn tussen BAGpand-id (BAG) en identificatiebagpand (BGT);
 • Daarnaast moeten de geometrieverschillen 5% of groter zijn, anders worden deze ook niet gerapporteerd;
 • De analyse is zo opgesteld dat er geen uitval wordt aangeven door verschillen in over- en onderbouw;
 • In de selectie worden actuele BGT-panden met status Bestaand vergeleken met BAG-panden met de status Pand in gebruik, Pand buiten gebruik of Sloopvergunning verleend;

De resultaten signaleren een verschil tussen BAG en BGT – aanpassing is nodig in 1 van beide registraties (of beide). We kunnen met deze analyse niet aangeven welke registratie aangepast moet worden. Het advies is dan ook om gezamenlijk, met BAG- én BGT-beheerder, deze verschillen op te lossen.

Als gevolg van bovenstaande uitgangspunten zal deze rapportage geen uitputtende opsomming van resultaten bevatten, dit betekent dat niet alle mogelijke geometrische verschillen zullen worden gesignaleerd.

Mogelijke situaties

Hieronder een 6-tal voorkomende situaties

 1. Goed; BGT-pand valt volledig binnen BAG-pand.
 2. Goed; BGT-pand (multiobject) valt volledig binnen BAG-pand (over/onderbouw).
 3. Goed; BGT-pand valt minder dan 5% buiten BAG-pand.
 4. Fout; BGT-pand valt meer dan 5% buiten BAG-pand.
 5. Fout; BGT-pand valt volledig (100%) buiten BAG-pand. Geen overlap, bv door verkeerde koppeling BAG-id
 6. BGT-pand valt volledig binnen BAG-pand. Situatie kan goed zijn (onder, overbouw) of fout (maar leidt niet tot signaal)

attributen:
trefwoorden:
Zoek…