Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Melding start bouw

Naam gebeurtenis
Melding start bouw
Code gebeurtenis
BGR-MSB
Beschrijving gebeurtenis
  • Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt aangegeven dat is begonnen met het bouwen van een object(en) dat als zodanig al is geregistreerd binnen de BAG.
  • Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
Betrokken objecttype
PAND
Brondocument
De ambtelijke verklaring van de waarneming door een bevoegd ambtenaar of de schriftelijke melding.
Resultaat
De status van het pand(en) is veranderd in Bouw gestart.
Voorbeeld
Op de Crocussenlaan in Het Dorp is op 31/1/2016 een omgevingsvergunning (met documentnummer 14389) verleend voor het bouwen van een pand met een verblijfsobject, waaraan het huisnummer 14 is toegekend. Op 29/3/2016 meldt de aanvrager van de omgevingsvergunning dat is gestart met de bouw. De melding wordt geregistreerd onder nummer 28.

attributen:
objecttypen:
Zoek…