Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

maandag 6 augustus 2018

Eigendom

Het eigendom van een object staat los van de afbakening en benoeming van objecten.

Zie hiervoor ook de Memorie van toelichting bij de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, kamerstuk, 2006/07, 30 968, nr. 3, 28 februari 2007.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit trefwoord:


Zoek…