Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 11 augustus 2022 donderdag 11 augustus 2022

Zijn er situaties waarin een hotelkamer als zelfstandig verblijfsobject kan worden afgebakend?

Ja, er zijn situaties waarin een ‘hotelkamer’ als apart verblijfsobject kan worden afgebakend.

Een ‘klassieke’ hotelkamer is in functioneel opzicht niet zelfstandig, maar alleen een onderdeel van het grotere geheel (het hotel). Een ‘klassieke’ hotelkamer beschikt ook niet over (een opstelplaats voor) een kookvoorziening als vereiste basisvoorziening. Een klassieke hotelkamer is dan ook geen verblijfsobject. Dat een verblijfsobject vatbaar moet zijn voor goederenrechtelijke rechtshandelingen is opgenomen in de criteria om klassieke hotelkamers uit te sluiten van afbakening. Een ‘klassieke’ hotelkamer kan (net als bijvoorbeeld een cel in een gevangenis) geen onderwerp zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen zoals koop en verkoop, omdat deze hotelkamer niet los van het grotere geheel kan worden gezien.

Er zijn echter ook luxere hotelkamers die wel over eigen voorzieningen beschikken en die in functioneel opzicht los van het grotere geheel kunnen worden gezien. Deze hotelkamers worden wel als zelfstandig verblijfsobject in de BAG geregistreerd als deze voldoen aan de afbakeningscriteria voor verblijfsobjecten (zoals een eigen ontsluiting). Ook een object dat in het maatschappelijk verkeer als hotelkamer (of iets vergelijkbaars) wordt aangeduid, kan dus in bepaalde situaties als verblijfsobject worden gezien.

Zoek…