Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

woensdag 11 september 2019 donderdag 19 september 2019

Hoe wordt een (ondergrondse) parkeergarage onder een flatgebouw afgebakend?

Er bestaan situaties waarin een parkeergarage onder een gebouw als zelfstandig pand (en verblijfsobject) in de BAG geregistreerd wordt. De afbakening hangt af van de bouwkundige constructies van het gebouw en de parkeergarage.

Er zijn parkeergarages die in constructief bouwkundig opzicht niet los van het gebouw kunnen worden gezien. Deze parkeergarages worden als onderdeel van het gebouw in de BAG geregistreerd en niet als apart pand. Deze situatie doet zich voor als het bovenliggende gebouw niet zou kunnen bestaan zonder de parkeergarage. Bijvoorbeeld als het gebouw op de parkeergarage rust en in zou storten als je de parkeergarage weghaalt. De parkeergarage fungeert in dat geval feitelijk (ook) als de fundering van de woning. De voorschriften staan het stapelen van panden niet toe. Dit houdt in dat een pand niet (uitsluitend) via een ander pand met aarde mag zijn verbonden. Een pand moet direct met de aarde zijn verbonden. Dat de parkeergarage als onderdeel van het gebouw wordt geregistreerd en niet als apart pand, staat het afbakenen van de parkeergarage als verblijfsobject niet zonder meer in de weg. Als de parkeergarage voldoet aan alle afbakeningscriteria voor verblijfsobjecten, ligt het voor de hand de parkeergarage als verblijfsobject met gebruiksdoel 'Overig' in de BAG te registreren.

Er zijn ook parkeergarages die in constructief bouwkundig opzicht wel los van het gebouw kunnen worden gezien. Deze parkeergarages worden in de BAG als apart pand geregistreerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gebouw via constructieve elementen, zoals pijlers of kolommen, door de parkeergarage heen met de aarde is verbonden. Het gebouw is in dit geval constructief niet afhankelijk van de parkeergarage. In dit geval ligt het voor de hand de parkeergarage als zelfstandig pand en als verblijfsobject met gebruiksdoel 'Overig' in de BAG te registreren.

Zoek…