Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Melding of waarneming afzien van verbouwing

Naam gebeurtenis
Melding of waarneming afzien van verbouwing
Code gebeurtenis
BGR-MAV
Beschrijving gebeurtenis
  • Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt gemeld dat wordt afgezien van een verbouwing, die al is geregistreerd in de BAG.
  • Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook het gevolg zijn van het door een daartoe bevoegd ambtenaar vaststellen dat is afgezien van de verbouwing.
  • De gemeente trekt de vergunning voor de verbouwing in.
Er bestaat geen onderscheid tussen het afzien van een ingrijpende verbouwing, een splitsing en een samenvoeging
Betrokken objecttype
PAND en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
De ambtelijke verklaring van de waarneming door een bevoegd ambtenaar of het intrekkingsbesluit.
Resultaat
De oorspronkelijke situatie wordt hersteld. De nieuwe verblijfsobjecten die als gevolg van de verbouwing zijn opgevoerd in de BAG krijgen de status Niet gerealiseerd verblijfsobject. De bijbehorende nummeraanduidingen krijgen de status Naamgeving ingetrokken. Omdat de oude verblijfsobjecten niet zijn gemuteerd, hoeven de gegevens hiervan niet hersteld te worden. Indien van toepassing wordt de status van het pand(en) hersteld.
Voorbeeld 1
De kleine verbouwing die wordt beschreven in de gebeurtenis 'Kleine verbouwing object' gaat niet door. De oude attribuutwaarden worden hersteld.
Voorbeeld 2
De gemeente trekt de vergunning voor het samenvoegen van de verblijfsobjecten aan de Hyacintenlaan 10 en 12 in Het Dorp in. Het brondocument krijgt nummer 64251-2. Het verblijfsobject dat bij de vergunningverlening is opgevoerd, krijgt de status Niet gerealiseerd verblijfsobject. De bijbehorende nummeraanduiding krijgt de status Naamgeving ingetrokken.

attributen:
Zoek…