Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Intrekken sloopvergunning

Naam gebeurtenis
Intrekken sloopvergunning
Code gebeurtenis
BGR-ISV
Beschrijving gebeurtenis
Een sloopvergunning (voor volledige sloop) wordt ingetrokken of de aanvrager meldt dat afgezien wordt van sloop.
Betrokken objecttype
PAND
Brondocument
Een ambtelijke verklaring of de melding of het besluit tot intrekking van de omgevingsvergunning.
Resultaat
De status van het betreffende pand (of panden) is gewijzigd.
Voorbeeld
Op 30-06-2017 meldt de aanvrager dat afgezien wordt van de sloop het pand aan de Crocussenlaan waarin zich het verblijfsobject met huisnummer 16 bevindt (documentnummer 23762).

attributen:
objecttypen:
Zoek…