Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Verlenen sloopvergunning voor of ontvangst melding voornemen tot volledige sloop

Naam gebeurtenis
Verlenen sloopvergunning voor of ontvangst melding voornemen tot volledige sloop
Code gebeurtenis
BGR-VSL
Beschrijving gebeurtenis
Voor een pand (of panden) is een melding voornemen tot sloop binnengekomen (gericht op volledige sloop van een pand (of panden) dat zonder sloopvergunning mag worden gesloopt) of een aanvraag voor een sloopvergunning gericht op volledige sloop van een pand (of panden), heeft geleid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor volledige sloop.
Betrokken objecttype
PAND
Brondocument
De sloopvergunning of de (reactie op) sloopmelding.
Resultaat
De status van het betreffende pand (of panden) is gewijzigd in Sloopvergunning verleend.
Opmerkingen
Sloopmeldingen die betrekking hebben op gedeeltelijke sloop kunnen verschillende gevolgen hebben voor de BAG registratie. Er zijn drie mogelijke varianten.
1. De sloopmelding brengt geen wijzigingen in de BAG met zich mee. In dit geval vinden er geen mutaties in de BAG plaats.
2. De sloopmelding betreft een gedeeltelijke sloop die tot voor de BAG relevante wijzigingen van een object leidt. In dit geval wordt de sloopmelding in de BAG verwerkt als een verbouwing.
3. De sloopmelding betreft een gedeeltelijke sloop waarbij er een dusdanig groot gedeelte van het object wordt gesloopt dat het object dermate grote wijzigingen ondergaat dat het object in historie geplaatst dient te worden. In dit geval wordt de sloopmelding voor gedeeltelijke sloop verwerkt als een sloopmelding die betrekking heeft op volledige sloop.
Voorbeeld
In Het Dorp komt voor het pand aan de Crocussenlaan waarin zich het verblijfsobject met huisnummer 16 bevindt op 31/3/2017 een melding voornemen tot volledige sloop binnen. De (schriftelijke reactie op de) melding krijgt documentnummer 64384.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


attributen:
objecttypen:
Zoek…