Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Een pand dat deels gesloopt is, heeft ten onrechte de status Pand gesloopt gekregen. Hoe corrigeer ik dit?

De gebeurtenissen Verlenen sloopvergunning voor of ontvangst melding voornemen tot volledige sloop en Melding sloop afgerond worden alleen gebruikt worden voor objecten die volledig gesloopt gaan worden. De status sloopvergunning verleend wordt ook alleen gebruikt voor panden die volledig gesloopt gaan worden.

Als een pand (met bijbehorend verblijfsobject en nummeraanduiding) ten onrechte op Pand gesloopt is gezet (en verblijfsobject en nummeraanduiding op Ingetrokken) wordt een ambtelijke verklaring opgesteld, waarin een en ander is vastgelegd.

Op basis van die ambtelijke verklaring 'herleven' het pand, verblijfsobject en nummeraanduiding; er worden geen nieuwe objecten (pand, verblijfsobject, nummeraanduiding) aangemaakt:

De pandstatus wordt op basis van de ambtelijke verklaring van Pand gesloopt weer op Pand in gebruik gezet. De nummeraanduidingstatus wordt op basis van de ambtelijke verklaring van Naamgeving ingetrokken weer op Naamgeving uitgegeven gezet. De verblijfsobjectstatus wordt op basis van de ambtelijke verklaring van Verblijfsobject ingetrokken weer op Verblijfsobject in gebruik gezet (datum begin geldigheid van deze mutaties is de dagtekening van de ambtelijke verklaring).

Het gaat immers om hetzelfde pand/verblijfsobject/nummeraanduiding als voorheen. Door het opvoeren van een nieuw pand/verblijfsobject/nummeraanduiding zou de historie van de objecten verloren gaan. Dat is niet juist en met het oog op de landelijke afnemers niet gewenst.


Zoek…