Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 woensdag 22 augustus 2018

Hobbykas

Hoewel in voorkomende gevallen een hobbykas kan voldoen aan de afbakeningseisen voor panden, geldt toch een uitzondering voor hobbykassen:

Een hobbykas (meestal voor privégebruik in tuinen van particulieren) wordt niet als pand afgebakend.


beslisboom voor panden:
objecttypen:
Zoek…