Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

8. Betreft het bouwwerk een uitzondering?

Voor de afbakening van panden gelden drie uitzonderingen:

  • Bunkers: Een historische bunker wordt pas afgebakend wanneer deze in gebruik wordt genomen. Daarbij geldt dat uiteraard ook aan alle andere pandafbakeningscriteria uit de beslisboom moet worden voldaan.

  • Hobbykassen: Een hobbykas (meestal voor privégebruik in tuinen van particulieren) wordt niet als pand afgebakend.

  • Militaire objecten: Een militair object wordt niet afgebakend wanneer de Minister van Defensie aangeeft dat registratie niet wenselijk is. Normale kantoorruimten en (delen van) kazernes die aan de openbare weg liggen, worden in beginsel wel afgebakend.

Vorige vraag Ja Nee
« Naar vraag 7 Naar geen pand » Naar vraag 9 »

objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…