Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Verbouwing gereed

Naam gebeurtenis
Verbouwing gereed
Code gebeurtenis
BAG-VG
Beschrijving gebeurtenis
  • Door de aanvrager van een verleende omgevingsvergunning wordt gemeld dat de verbouwing gereed is.
  • Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
Betrokken objecttype
PAND, VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING
Brondocument
De ambtelijke verklaring van de waarneming door de bevoegd ambtenaar of de schriftelijke melding.
Resultaat
Het pand(en) en verblijfsobject(en) dat zijn ontstaan als gevolg van de verbouwing krijgt de status in gebruik (niet ingemeten) of in gebruik. De verblijfsobjecten die als gevolg van de verbouwing ophouden te bestaan krijgen de status Verblijfsobject ingetrokken. De bijbehorende nummeraanduidingen krijgen de status Naamgeving ingetrokken.
Voorbeeld 1
Aan Steegje Het Dorp is een uitbouw gerealiseerd. Bij het verlenen van de vergunning voor de verbouwing op 1 juli 2016 is het verblijfsobject op Verbouwing verblijfsobject en het pand op Verbouwing pand gezet.
Een bevoegd ambtenaar heeft vastgesteld dat de verbouwing is voltooid. De nieuwe geometrie van het pand en de gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject zijn tijdens de verbouwing al beschikbaar gekomen en hoeven daarom niet meer te worden ingemeten. Dit is vastgelegd in een ambtelijke verklaring met nummer 64248 van 31-03-2017.
Voorbeeld 2
Aan Steegje 6 in Het Dorp is een dakkapel gerealiseerd. Bij het verlenen van de vergunning voor de verbouwing op 1 juli 2016 is het verblijfsobject op Verbouwing verblijfsobject gezet. Omdat de realisatie van de dakkapel geen gevolgen heeft voor de registratie van het pand wordt het pand niet gemuteerd.
Een bevoegd ambtenaar heeft vastgesteld dat de verbouwing is voltooid. De gebruiksoppervlakte van het verblijfsobject moet opnieuw worden ingemeten. Dit is vastgelegd in een ambtelijke verklaring met nummer 64249 van 31-03-2017
Voorbeeld 3
De aanvrager van de verbouwing meldt op 1 oktober 2017 dat de ingrijpende verbouwing aan de hyacintenlaan 16 en 16a (zie de gebeurtenis 'Verlenen bouwvergunning ingrijpende verbouwing') gereed is. De melding wordt geregistreerd met nummer 36483-2. De gebruiksoppervlakte van de nieuwe verblijfsobjecten moet nog ingemeten worden.
Voorbeeld 4
Een bevoegd ambtenaar stelt op 1 oktober 2017 in een document met nummer 64244-2 vast dat de splitsing van het verblijfsobject aan de Crocussenlaan in Het Dorp (zie de gebeurtenis 'Splitsen verblijfsobject') is uitgevoerd. De gebruiksoppervlakte van de nieuwe verblijfsobjecten die afwijkt ten opzichte van de vergunning is bekend.

attributen:
Zoek…