Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 zondag 1 juli 2018

Welke eisen stelt de LV BAG aan relaties tussen objecten?

De BAG-registratie bestaat uit verschillende objecttypen die naar elkaar verwijzen. Een verblijfsobject verwijst bijvoorbeeld naar het pand (of de panden) waarin het is gelegen. De LV BAG controleert bij objecten of de objecten waarnaar verwezen wordt bestaan. Een verblijfsobject kan niet worden opgevoerd in de LV BAG als het pand waarnaar verwezen wordt nog niet voorkomt. De LV BAG controleert hierbij overigens niet of het gerelateerde object bestaat op de begindatum van het verblijfsobject. Het is aan gemeenten om ervoor de zorgen dat de ingangsdatum van het verblijfsobject niet voor de ingangsdatum van het pand ligt. Voor gebruikers van de gegevens uit de LV BAG is het belangrijk dat situaties waarin een gerelateerd object een later ingangsdatum heeft kunnen worden verwerkt.

objecttypen:
Zoek…