Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Intrekken bouwvergunning

Naam gebeurtenis
Intrekken bouwvergunning
Code gebeurtenis
BGR-IBV
Beschrijving gebeurtenis
De gemeente trekt de omgevingsvergunning in.
Betrokken objecttype
PAND (en VERBLIJFSOBJECT en NUMMERAANDUIDING)
Brondocument
Het besluit tot intrekking
Resultaat
Het pand(en) krijgt de status Niet gerealiseerd pand. Indien van toepassing krijgt het verblijfsobject(en) de status Niet gerealiseerd verblijfsobject en de nummeraanduiding(en) de status Naamgeving ingetrokken.
Voorbeeld
De afhandeling van de intrekking van een omgevingsvergunning is identiek aan de afhandeling van een melding of waarneming dat wordt afgezien van bouw. Daarom is geen apart voorbeeld opgenomen van de intrekking van een omgevingsvergunning, maar wordt verwezen naar het voorbeeld bij 'Melding of waarneming afzien van bouw'.

attributen:
Zoek…