Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

5. Is het bouwwerk volledig door wanden omsloten en heeft het een dichte dakconstructie?

Een pand moet bij de totstandkoming over de volledige hoogte zijn omsloten door wanden en een dichte dakconstructie hebben. Beweegbare delen in de gevel, het dak of de laagstgelegen vloer, zoals deuren en ramen, te openen lichtkappen en kruipluiken worden op grond van NEN 2580:2007 niet als permanente openingen beschouwd. Hetzelfde geldt voor ventilatieopeningen en ‑kanalen in de gevel, in het dak of in de vloer, zelfs als deze niet afsluitbaar zijn. Hekken, roosterwerken en gaasafzettingen zijn op grond van NEN 2580:2007 wel permanente openingen. Beweegbare delen hoeven niet aanwezig zijn, mits ze wel eenvoudig kunnen worden geplaatst.

Een pand heeft geen andere beweegbare delen dan die voor het openen en sluiten van openingen in de gevel, het dak of de laagstgelegen vloer. Eventuele andere beweegbare delen aan het pand worden niet als permanente openingen beschouwd, mits het bouwwerk tezamen met deze beweegbare delen volledig door wanden is omsloten en een dichte dakconstructie heeft. Beweegbare delen die volledig zijn omsloten door niet-beweegbare, blijven buiten beschouwing.

Een schuur of stal met openingen in de gevel op circa een meter hoogte wordt als volledig door wanden omsloten beschouwd.

Een pand hoeft geen dichte vloerconstructie te hebben op het grensvlak met de bodem. Niet-afsluitbare openingen die permanent via de vloer in verbinding staan met buiten, zijn daarom toegestaan, bijvoorbeeld voor een trap of een andere voorziening voor verticaal verkeer of voor het open water in een botenhuis.

Definities uit NEN 2580:2007 zijn overgenomen met toestemming van NEN te Delft, www.nen.nl.

Vorige vraag Ja Nee
« Naar vraag 4 Naar vraag 6 » Naar geen pand »

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze beslisboomvraag:


objecttypen:
Zoek…