Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Splitsen woonplaats

Naam gebeurtenis
Splitsen woonplaats
Code gebeurtenis
BRA-SPW
Beschrijving gebeurtenis
Een gedeelte van een woonplaats wordt afgesplitst en bestaat daarna als nieuwe (nog niet bestaande) woonplaats (waardoor het aantal woonplaatsen in de BAG toeneemt).
Betrokken objecttype
WOONPLAATS, NUMMERAANDUIDING en OPENBARE RUIMTE
Brondocument
Het woonplaatsbesluit
Resultaat
De nieuwe woonplaats wordt opgevoerd met een nieuw ID. Van de bestaande woonplaats wordt de geometrie aangepast maar blijft het ID behouden. De openbare ruimten in het afgesplitste gebied verwijzen naar de nieuwe woonplaats. Er worden nieuwe postcodes toegekend aan de nummeraanduidingen van de adresseerbare objecten die gelegen zijn aan deze openbare ruimten.
Voorbeeld
De gemeente besluit een stuk bos van de woonplaats Adorp als aparte woonplaats te benoemen. Deze nieuwe woonplaats ontstaat met een nieuw ID en de naam Het oude bos. Het aantal woonplaatsen in de BAG neemt hierdoor toe. In het Het oude bos bevinden zich geen BAG-objecten. Dit betekent dat er geen objecten overgehangen hoeven te worden. Van woonplaats Adorp wordt de geometrie aangepast.

Uitgangssituatie

Nieuwe situatie

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze gebeurtenis:


Zoek…