Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Wat voor brondocument moet gebruikt worden voor het vastleggen van geometrie

Geometrie wordt rechtstreeks vastgelegd in een brondocument of in een bijlage waarnaar het brondocument verwijst.

Er is een aantal opties voor bijlagen mogelijk (BGT-bestand, geometrische database, ambtelijke verklaring) waarvan gebruik kan worden gemaakt.

Toelichting per variant:

  • Een kaartje is niet noodzakelijk. Er kan verwezen worden naar geometrische bestanden. Deze moet dan als brondocument blijvend door de gemeente worden bewaard.

  • Bij een mutatie moet die in z'n totaliteit aangegeven worden. Dus niet alleen het gewijzigde gebied.

  • Een set coördinaten in RD is op zichzelf ook voldoende om in het brondocument op te nemen. Dat is echter niet direct heel bruikbaar of leesbaar of goed te interpreteren.

Verwijzing naar betreffend aangeleverd BGT- (mutatie-) bestand

Voor veelal niet-zelfregistrerende gemeenten kan als documentnummer een verwijzing worden opgenomen, waarmee het betreffende laatste (mutatie-) bestand met actuele BGT-geometrie eenduidig is terug te vinden. Dit bestand, extern aangeleverd door een derde partij (veelal een provinciale stichting), dient daarbij ook door de gemeente 'eeuwigdurend' bewaard te blijven als onderdeel van het BAG-register. Als documentdatum en datum begin geldigheid, geldt daarbij de ontvangstdatum van dit bestand, omdat gebruik van de verzenddatum de maximale verwerkingstermijn van vier dagen erg krap zal maken. Desgewenst kan ook de begeleidende verzendbrief als brondocument dienen, als het bijbehorende BGT-bestand op basis hiervan ook kan worden teruggevonden (ook hier geldt de bewaarplicht). In dit geval kan als documentnummer het DIV-nummer van de betreffende brief worden toegepast.

Verwijzing naar gemeentelijk geometrisch basisbestand

Voor veelal zelfregistrerende gemeenten kan als documentnummer ook een (vaste) verwijzing worden opgenomen naar de gemeentelijke geometrische database. Als brondocumentdatum en datum begin geldigheid geldt de verwerkingsdatum van pandgeometrie in deze database. De brondocumentdatum biedt hiermee de ingang om desgewenst de bron voor de geometrie op te zoeken in het geometrische bestand. Uitgangspunt hierbij vormt de aanname dat alle historie in deze gemeentelijke geometrisch database ook 'eeuwigdurend' bewaard blijft.

Verklaring van gemandateerde ambtenaar

In principe volstaat ook als brondocument een ambtelijke verklaring van de gemandateerde ambtenaar voor ingemeten geometrie. In deze verklaring wordt vermeld dat er voor een of meer panden actuele gemeten geometrische gegevens zijn verwerkt (eventueel inclusief enige mutaties in oppervlakte van verblijfsobjecten door de gewijzigde geometrie van panden) en aangeboden aan de BAG-beheerder c.q. de BAG-applicatie (bijv. via de koppeling met berichtenverkeer). Daarbij zijn tevens opgenomen de BAG-identificaties van de betreffende panden, zodat duidelijk is welke panden het betreft. In de BAG wordt het documentnummer van de genoemde verklaring opgenomen inclusief de datum ondertekening verklaring. Deze datum is bij voorkeur hetzelfde als de verwerkingsdatum. Bij deze derde variant is het niet nodig om een geometrisch bestand eeuwigdurend te bewaren. Er kan worden volstaan met een verwijzing naar de hiervoor gemandateerde ambtenaar en de aanname dat deze de betreffende gegevens op verantwoorde wijze heeft bepaald en verwerkt. Een verklaring verwijst dan naar de betreffende panden (ID's) in het bag bestand zelf (wat ook weer eeuwig bewaard wordt). Overigens kan je in een verklaring ook verwijzen naar een aangeleverd coördinatenbestand. In principe kan dit zowel bij zelfregistrerende gemeenten als niet-zelfregistrerende gemeenten worden toegepast.


attributen:
trefwoorden:
Zoek…