Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Bevat de BAG geometrie van de openbare ruimte?

In de BAG is de geometrie van de openbare ruimten niet opgenomen, dit in tegenstelling tot woonplaatsgeometrie.

De BAG is opgezet vanuit de behoefte aan een eenduidige kwalitatief goede verzameling van alle adressen. Er was een grote wildgroei in talloze adressenbestanden met alle inconsistenties van dien. In essentie bestaat de BAG uit uitputtende lijsten van alle geldige adressen en van alle adresseerbare objecten (verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen).

Van "adressen" maken woonplaatsen en openbare ruimten deel uit, die beide een geometrische component hebben, waarin binnen het stelsel nog niet was voorzien.

De BAG is om die reden de facto uitgebreid met een woonplaatsenregistratie door de woonplaatsen met brondocument en geometrie ook op te nemen.

Voor de openbare ruimten ligt dat gecompliceerder, omdat er in Nederland op diverse plaatsen wegeninformatie wordt bijgehouden. Vanuit de BAG zijn discussies hierover destijds niet afgewacht en zijn in de BAG wel alle namen van openbare ruimten opgenomen, omdat deze immers deel uitmaken van een adres.


attributen:
objecttypen:
relaties:
trefwoorden:
Zoek…