Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 3 december 2021

Mag het gebruiksdoel worden gewijzigd of een nevenadres worden toegekend om een briefadres te realiseren?

Als iemand in een gemeente verblijft maar geen vast woonadres heeft, dan is het mogelijk om een zogenoemd briefadres te krijgen. Vanaf 1 januari 2022 is een gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is, moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn.

Het is hiervoor niet de bedoeling om in de BAG een gebruiksdoel aan het gemeentehuis toe te voegen of het bestaande gebruiksdoel te wijzigen (naar bijvoorbeeld woonfunctie). Ook is het niet de bedoeling een nevenadres toe te kennen aan het gemeentehuis, tenzij er meerdere relevante toegangen zijn en een toegang een wezenlijke betekenis heeft bij het aanduiden van het object, zoals een leveranciersingang.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft op haar website een aantal veelgestelde vragen en praktische handvatten gepubliceerd rondom het ambtshalve registreren van een persoon op een briefadres.


attributen:
trefwoorden:
Zoek…