Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 22 november 2018 donderdag 22 november 2018

Mag een adres worden toegekend in een appartementencomplex ten behoeve van de Vereniging van Eigenaren?

Nee, de BAG is een objectenregistratie en is niet bedoeld voor het toekennen van adressen aan personen of bedrijven.

Een adres wordt binnen de BAG alleen toegekend als er sprake is van een adresseerbaar object. Voor verblijfsobjecten gelden de afbakeningsregels zoals deze zijn opgenomen in de Catalogus BAG 2018. Het is niet toegestaan een (extra) adres toe te kennen voor de Vereniging van Eigenaren (VVE) als er geen sprake is van een apart verblijfsobject.

objecttypen:
Zoek…