Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

vrijdag 18 december 2020

Hoe worden gemeenschappelijke ruimtes in een gebouw geregistreerd in de BAG?

Een object kan alleen als verblijfsobject worden aangemerkt als het in functioneel opzicht zelfstandig is. Functionele zelfstandigheid gaat verder dan de aanwezigheid van voorzieningen. Het maakt bijvoorbeeld uit of een eenheid primair gericht is op zelfstandig functioneren of dat deze als onderdeel van een groter samenhangend functioneel geheel moet worden gezien.

Bij een ruimte met een gemeenschappelijke functie binnen een (multifunctioneel) gebouw ligt het in beginsel voor de hand deze ruimte als onderdeel van een groter functioneel geheel te zien en daarmee niet als afzonderlijk verblijfsobject af te bakenen. Bij ruimtes die primair gericht zijn op eigen functionele zelfstandigheid, ligt het juist voor de hand deze wel als verblijfsobject af te bakenen. Concreet betekent dit dat een gezamenlijke woonkamer of sportruimte die alleen gebruikt wordt door bewoners van het gebouw in beginsel niet als verblijfsobject wordt afgebakend, maar een winkel die expliciet ook voor niet-bewoners bedoeld is juist wel.


Zoek…