Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Welke woonplaats wordt in de BAG gebruikt in 'het adres'?

De BAG registreert (zo nodig) zowel de woonplaats waarin een verblijfsobject ligt als de woonplaats waarin de bijbehorende openbare ruimte ligt.

Welke woonplaats wordt gebruikt in het postadres? Bij de verwerking van poststukken, controleert PostNL of in het adres een geldige combinatie staat van woonplaats en postcode.

PostNL gaat bij het toekennen van postcodes uit van de fysieke ligging van het verblijfsobject (en dus niet van de ligging van de openbare ruimte). Om een geldige combinatie van woonplaats en postcode te vinden, moet in het postadres dus ook de woonplaats worden gebruikt waar het verblijfsobject fysiek in gelegen is. Dat is de woonplaats waarnaar verwezen wordt vanuit de nummeraanduiding.

Als de verwijzing vanuit de nummeraanduiding naar de woonplaats leeg is (en dat is meestal het geval), wordt wel de verwijzing van de openbare ruimte naar woonplaats gebruikt. Conclusie: bij het adresseren van post eerst kijken bij de woonplaats van de nummeraanduiding en pas als die leeg is bij de woonplaats van de openbare ruimte.


Zoek…