Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zonder aanmaakdatum zondag 1 september 2002

NEN 5825:2002 nl Adressen - Definities, tekensets, uitwisselingsformats en fysieke presentatie

Deze norm geeft de definities, tekensets en uitwisselingsformats en cederingen voor Nederlandse postale en elektronische adresgegevens en is van toepassing op elke gereguleerde vorm van informatieverkeer tussen publiekrechtelijk en/of privaatrechtelijke organisaties, waarbij het weergeven van adresgegevens in al dan niet gecodeerde vorm nodig is, zowel voor verwerking met de hand als voor automatische verwerking. Tevens geeft de norm regels voor de fysieke presentatie van adresgegevens.

NEN 5825:2002 nl vindt u op de website van NEN.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit beleidskader:


objecttypen:
Zoek…