Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 vrijdag 21 juni 2019

Moet een bed & breakfast als verblijfsobject in de BAG worden opgenomen?

Bed & breakfast in (een aangebouwd deel van) een woning

Een bed & breakfast wordt (net als alle andere objecten) als verblijfsobject afgebakend als het object voldoet aan de wettelijke afbakeningscriteria. Dit betekent dat een bed & breakfast o.a. functioneel zelfstandig moet zijn. Gezien het karakter van een bed & breakfast ligt het niet voor de hand dat een bed & breakfast in functioneel opzicht zelfstandig is. Over het algemeen beschikt een bed & breakfast bijvoorbeeld niet over een eigen keuken (voor het ontbijt wordt immers gezorgd). Een bed & breakfast is over het algemeen ondersteunend aan het gebouw van waaruit de bed & breakfast wordt gevoerd. Om ervoor te zorgen dat een bed & breakfast als zodanig herkenbaar is in de BAG, adviseren wij gemeenten om in deze situaties naast de woonfunctie ook een logiesfunctie aan het gehele object toe te kennen. Het uitgangspunt bij dit advies is dat de bed & breakfast is gerealiseerd op basis van:

  • een vergunning óf
  • een ambtelijke verklaring, indien vergunningvrij én niet strijdig met het bestemmingsplan.

Het is overigens goed denkbaar dat er een bed & breakfast is die wel over eigen voorzieningen (keuken, douche en toilet) beschikt en daarmee in functioneel opzicht zelfstandig is. Als deze bed & breakfast ook aan de overige wettelijke afbakeningscriteria voor verblijfsobjecten voldoet, wordt deze als verblijfsobject in de BAG geregistreerd. De bed & breakfast krijgt dan het gebruiksdoel logiesfunctie en de woning behoudt het gebruiksdoel woonfunctie.

Bed & breakfast in een losstaand bijgebouw

Als een bed & breakfast in een losstaand bijgebouw niet beschikt over alle vereiste eigen voorzieningen, dan wordt het bijgebouw niet als (onderdeel van) een verblijfsobject geregistreerd. Er wordt dan ook geen logiesfunctie aan de woning naast de bed & breakfast toegekend, omdat een logiesfunctie is gericht op het verblijven van personen. De personen verblijven in dit geval echter niet in de woning, maar in het bijgebouw.

Als de losstaande bed & breakfast wel beschikt over eigen voorzieningen en ook voldoet aan de overige wettelijke afbakeningscriteria voor verblijfsobjecten, dan wordt de bed & breakfast als apart verblijfsobject met logiesfunctie in de BAG geregistreerd.


Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit artikel:


attributen:
objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…