Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018 zondag 1 juli 2018

Moeten mantelzorgwoningen in de BAG als verblijfsobject afgebakend worden ondanks veranderingen in andere regelgeving?

Ook voor mantelzorgwoningen gelden de gewone afbakeningsregels voor verblijfsobjecten zoals beschreven in de Catalogus BAG 2018. Voor mantelzorgwoningen geldt dus geen specifieke regel. Voor de afbakening is het overigens niet van belang of het object als mantelzorgwoning in gebruik is. Aangezien bij afbakening bepaald wordt of de wooneenheden 'geschikt zijn voor zelfstandige bewoning' ligt het voor de hand het gebruiksdoel wonen te registreren.

objecttypen:
trefwoorden:
Zoek…