Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

donderdag 8 november 2018 donderdag 8 november 2018

Wordt bij het gebruiksdoel het feitelijk gebruik of het vergunde gebruik opgenomen?

In de BAG wordt het vergunde gebruik geregistreerd. Als het feitelijk gebruik dus afwijkt van het vergunde gebruik, wordt in de BAG het vergunde gebruik geregistreerd.

In paragraaf 3.8 van de Catalogus BAG 2018 staat de definitie van het gebruiksdoel: "Een overzicht van de (gecategoriseerde) gebruiksdoelen die bij het verlenen van een bouw- of omgevingsvergunning aan het betreffende verblijfsobject zijn toegekend."
Expliciet is hier sprake van het vergunde gebruik en niet van het feitelijk gebruik.

In de toelichting in paragraaf 7.8.3 Gebruiksdoel in de Catalogus BAG 2018 staat ook nog expliciet: "Het gebruiksdoel dient niet te worden verward met de planologische bestemming en het feitelijk gebruik."

Zoek…