Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

maandag 15 juli 2019 maandag 15 juli 2019

Kan een hal in een woonhuis een gedeelde verkeersruimte zijn?

Een gedeelde verkeersruimte is de verbinding tussen een verblijfsobject en de buitenruimte (erf of openbare ruimte). Een gedeelde verkeersruimte maakt (behoudens de specifieke situaties) geen onderdeel uit van een verblijfsobject. Het ligt voor de hand binnenruimten die een functionele rol vervullen binnen de functionele eenheid als onderdeel van het verblijfsobject te zien en niet als gedeelde verkeersruimte. Dit betekent bijvoorbeeld dat een ruimte met een keuken die je moet doorkruisen om bij een ander verblijfsobject te komen, geen gedeelde verkeersruimte kan zijn. Deze keuken vervult een functionele rol en maakt deel uit van het verblijfsobject.

Hoewel een hal van een woning duidelijk iets anders is dan bijvoorbeeld een trappenhuis in een studentencomplex en het normaal gesproken voor de hand ligt een hal in een woning als onderdeel van een verblijfsobject te zien, staan de voorschriften het aanmerken van de hal als gedeelde verkeersruimte niet in de weg. Dit geldt zeker voor een hal die uitsluitend toegang biedt tot verschillende wooneenheden en niet tot een (mogelijk gedeeld) toilet. De hal doet in dat geval uitsluitend dienst als verbinding tussen een verblijfsobject en een erf en speelt dan geen functionele rol als onderdeel van één van de woningen. In dat geval is het mogelijk de hal aan te merken als gedeelde verkeersruimte.

Zoek…