Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

3. Is de ruimte ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een eigen erf en/of een gedeelde verkeersruimte of geldt er een specifieke regel?

Een verblijfsobject moet beschikken over een of meer eigen afsluitbare toegangen vanaf de openbare weg, een eigen erf en/of een gedeelde verkeersruimte, tenzij een specifieke regel in deze catalogus toestaat dat een verblijfsobject is ontsloten via een ander verblijfsobject. Ongeacht hoe de ruimte is ontsloten, maken gedeelde verkeersruimten nooit deel uit van het verblijfsobject.

Specifieke regel voor ziekenhuizen

Een ziekenhuis als geheel zal in het algemeen worden aangemerkt als één verblijfsobject. De gebruikelijke situatie zal zijn dat een groot ziekenhuis wordt beschouwd als één pand met één verblijfsobject. Eventuele inpandige zelfstandige ruimten (zoals bijvoorbeeld een zelfstandig afsluitbaar restaurant of een zelfstandig functionerende en afsluitbare praktijk voor fysiotherapie) worden als verblijfsobject onderscheiden mits ze beschikken over een eigen toegang (vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte). Dat geldt ook als de toegang tot deze ruimte loopt via een hal of gang van het ziekenhuis. Bekeken vanuit de zelfstandige praktijkruimte of het restaurant in het ziekenhuis functioneren de hal en de gangen van het ziekenhuis als ontsluiting. Ruimtes voor specialistische artsen en poliklinieken worden beschouwd als integraal onderdeel van het ziekenhuis en worden niet als verblijfsobject afgebakend.

Specifieke regel voor twee-over-een-trapwoningen

Een type woning dat in oude kernen soms voorkomt, zijn de twee-over-een-trapwoningen. In een twee-over-een-trapwoning moet men via het trappenhuis (de hal van) de woning van iemand anders doorkruisen om de eigen woning te bereiken. Er is geen sprake van een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg of een gedeelde verkeersruimte. Volgens de definitie van een verblijfsobject zouden deze eenheden geen verblijfsobjecten zijn. In deze gevallen is dat ongewenst en wordt een uitzondering op de definitie gemaakt: de eenheden bij een twee-over-een-trapwoning worden wel als afzonderlijke verblijfsobjecten afgebakend.

Uitsluitend in het geval van deze bovengenoemde oude situaties, die destijds oorspronkelijk zo gebouwd zijn, mag gebruik worden gemaakt van deze specifieke regel. Dat betekent dat het niet de bedoeling is om deze specifieke regel toe te passen op recentere bouw en/of na verbouwingen waarbij een soortgelijke situatie is ontstaan.

Specifieke regel voor zorgcomplexen

Het kan zijn dat een gedeelte van het complex per kamer zal worden afgebakend, terwijl een ander deel één verblijfsobject vormt, dat dan bestaat uit bijvoorbeeld een bijeenkomstruimte, verpleegkamers, keuken en dergelijke. Daarbij kan zich de situatie voordoen dat de hal en gang van het grote verblijfsobject ook dienen ter ontsluiting van de los afgebakende kamers.

Specifieke regel voor studentencomplexen

Een deel van een verblijfsobject kan tegelijkertijd dienen als ontsluiting voor andere verblijfsobjecten.

Specifieke regel voor recepties bij de toegang van een gebouw

Als een ruimte met een receptie voldoet aan de definitie van een verblijfsobject, dan wordt deze ruimte afgebakend als verblijfsobject. Als het afbakenen van de ruimte met de receptie tot gevolg zou hebben dat andere ruimten hun eigen toegang tot de openbare weg, een eigen erf en/of een gedeelde verkeersruimte kwijtraken en alleen daardoor niet meer zelfstandig aan de definitie van een verblijfsobject voldoen, dan dient het verblijfsobject met de receptie als ontsluiting voor de daarachter gelegen verblijfsobjecten.

Vorige vraag Ja Nee
« Naar vraag 2 Naar vraag 4 » Naar geen verblijfsobject »

Gerelateerde artikelen met betrekking tot deze beslisboomvraag:


Zoek…