Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Intrekken nevenadres

Naam gebeurtenis
Intrekken nevenadres
Code gebeurtenis
BAG-IN
Beschrijving gebeurtenis
Een bestaand nevenadres van een adresseerbaar object wordt ingetrokken.
Betrokken objecttype
NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Het besluit nummeraanduiding (huisnummerbesluit) of een ambtelijke verklaring
Resultaat
De nummeraanduiding krijgt status Naamgeving ingetrokken. De relatie tussen het adresseerbaar object en de ingetrokken nummeraanduiding blijft bestaan. Het intrekken van een nevenadres levert dus geen mutatie van het adresseerbare object op.
Voorbeeld
Een gemeente kent op 1 april 2017 een nevenadres toe aan de kerk aan de Hyacintenlaan 22. Het nevenadres krijgt als adres Crocussenlaan 26. Nog diezelfde dag stelt een bevoegde ambtenaar echter vast dat er geen sprake is van een extra toegang. Het nevenadres wordt daarom op 1 april 2017 weer ingetrokken op basis van een ambtelijke verklaring.

Zoek…