Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Hoofdadres en nevenadres adresseerbaar object omdraaien

Naam gebeurtenis
Hoofdadres en nevenadres adresseerbaar object omdraaien
Code gebeurtenis
BRA-OHN
Beschrijving gebeurtenis
De gemeente besluit het hoofd- en nevenadres van een adresseerbaar object om te draaien.
Betrokken objecttype
NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Het besluit nummeraanduiding (huisnummerbesluit)
Resultaat
De nummeraanduiding van het hoofdadres heeft het adres van de nummeraanduiding van het nevenadres gekregen en vice versa. De identificatiecode van beide nummeraanduidingen blijft ongewijzigd. Het gerelateerde verblijfsobject wordt daarom niet gemuteerd.
Voorbeeld
Uit logistieke overwegingen wordt op 1 april 2017 besloten het hoofd- en nevenadres van het verblijfsobject aan de Hyacintenlaan om te draaien. Het brondocumentnummer is 93928. Het hoofdadres krijgt het adres Crocussenlaan 50. Het nevenadres krijgt als adres Hyacintenlaan 20.

Zoek…