Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Hernummeren adresseerbaar object

Naam gebeurtenis
Hernummeren adresseerbaar object
Code gebeurtenis
BRA-HNU
Beschrijving gebeurtenis
Als gevolg van een hernummering in de adressen vinden wijzigingen plaats in de nummeraanduiding.
Betrokken objecttype
NUMMERAANDUIDING
Brondocument
Het besluit nummeraanduiding (huisnummerbesluit)
Resultaat
Van elke betrokken nummeraanduiding is het adres gewijzigd in het nieuwe adres. Er treden geen wijzigingen op in de eigenschappen van een adresseerbaar object (de verwijzing naar de nummeraanduiding) dat is opgenomen in de BAG.
Voorbeeld 1
Op de Hyacintenlaan in Het Dorp wordt op 31/3/2017 van de standplaats met het huisnummer 100 het huisnummer veranderd in 120. Dit is vastgelegd in het huisnummerbesluit met nummer 64250.
Voorbeeld 2
Op de Crocussenlaan in Het Dorp wordt op 31/3/2017 van de ligplaats met het huisnummer 40 dit huisnummer veranderd in 36. Dit is vastgelegd in het huisnummerbesluit met nummer 64251.

Zoek…