Praktijkhandleiding BAG
Handleiding bij de catalogus van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

zondag 1 juli 2018

Documentnummer

De unieke aanduiding van het brondocument op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een woonplaats heeft plaatsgevonden binnen een gemeente.

Gerelateerde artikelen met betrekking tot dit attribuut:


Zoek…